Chúng tôi có xưởng đúc gang 3.000 m2, nằm tại Phương Mỹ, Mỹ Đồng, Thủy Nguyên, Hải Phòng. Với công nghệ đúc, tay nghề của công nhân, sự thuận lợi và chủ động nguyên liệu đầu vào, vận chuyển cảng biển Hải Phòng....Chúng tôi tin rằng đáp ứng tốt nhất tới khách hàng về chất lượng, số lượng, thời gian sản xuất và giá cả cạnh tranh.