Năng lực sản xuất đúc gang và gia công chi tiết

23-08-2016 16:59

Số lượng cán bộ công nhân : 45 người               Diện tích nhà xưởng: 3.000m2    Năng lực đúc: 150 tấn/Tháng              Năng lực gia công: 75 tấn/Tháng............