Giá trị cốt lõi : Cung cấp tới khách hàng những sản phẩm chất lượng tốt nhất, tốc độ nhanh nhất và giá trị cao nhất.

Sứ mệnh      : Mang đến một cuộc sống giá trị tốt hơn, Môi trường trong lành hơn

Tầm nhìn     :  Đến năm 2020 trở thành 1 trong những công ty đúc công nghiệp hàng đầu khu vục.