Giá Trị Cốt Lõi : Cung cấp tới khách hàng những sản phẩm chất lượng tốt nhất, tốc độ nhanh nhất và giá trị cao nhất.

Sứ Mệnh         : Mang đến một cuộc sống giá trị tốt hơn, Môi trường trong lành hơn

Tầm Nhìn        : Đến năm 2022 trở thành 1 trong những công ty đúc công nghiệp hàng đầu khu vục.